Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

сряда, 2 март 2016 г.

ДАЗД и МВР с обща координация в работата по сигнали за деца в риск, получени на 112 и 116 111

Държавна агенция за закрила на детето и Министерството на вътрешните работи чрез Дирекция „Национална система 112” подписаха Протокол за сътрудничество при приемане и отработване на сигнали и информация за деца по Единния европейски номер 112 /ЕЕН/ и Националната телефонна линия за деца 116 111 /НТЛД/. Споразумението регламентира начина на предаване на информацията между 112 и 116 111 и ангажиментите на двете линии. Прилагането му ще гарантира по-добра координацията между екипите на ЕЕН и НТЛД и своевременна реакция на постъпващите на двата телефона сигнали за деца в риск.
Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД ще подкрепя ЕЕН 112 на МВР с осигуряване на специализирана помощ за деца чрез консултации, информация, психологическа подкрепа или кризисна интервенция за деца в риск (пренебрегване, жертви на насилие, изоставяне, намерения за самоубийство, в състояние на емоционален стрес); съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила; информиране и популяризиране на съществуващите услуги за деца и семейства; повиквания, при които обаждащият се (дете, родител, учител и/или друг възрастен) споделя за проблеми, свързани с дете/деца, неизискващи спешна намеса, както и за други събития, реагирането на които е във функциите на Държавната агенция за закрила на детето.
Консултантите на НТЛД 116 111 осъществяват незабавно връзка с ЕЕН 112 в случай на постъпил сигнал за непосредствена опасност за живота и здравето на дете, като предават информацията и/или трансферират обаждането към ЕЕН 112. 
По информация на пресцентъра на Държавна агенция за закрила на детето

Няма коментари:

Публикуване на коментар