Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

сряда, 8 юни 2016 г.

Всеки седми ученик съгласен родителите му да решат кога да го оженятВсеки седми ученик в Ямбол заявява, че ще създаде семейство, когато решат родителите му. Същевременно всяко второ дете одобрява или е склонно да приеме брак преди да навърши пълнолетие. Това показва проведеното от Читалище „Умение-2003“ в рамките на проект „ДЪГА за нашите деца“ социологическо проучване за обществените нагласи към ранната раждаемост и ранното напускане на училище. В изследването са обхванати 277 деца на възраст 14-18 г. и 273 жители на града на възраст над 18 г.
Докато за подрастващите все пак е нормално мнението на бащата и майката да е важно и меродавно, то смущаващо е, че 1,5 % от анкетираните пълнолетни също са дали отговор, че оставят родителите им да решат кога и с кого да създадат семейство. На брак с непълнолетна биха се съгласили 16 % от тях.
Според направеното проучване, всяко шесто дете се отглежда в непълно семейство, а всяко пето дете расте в  напрегната, нездрава и рискова обстановка в дома си. 12,3 % от анкетираните ученици живеят с един родител,  4 % се отглеждат от бабите и дядовците си, а 0,7 % от тях признават, че вече имат съпруг/съпруга. Тези ученици са включени в ежемесечни тренинги и занимални, които Читалище „Умение-2003“ провежда с цел децата да завършат поне средно образование и да придобият професионална квалификация, за да си намерят подходяща работа. Сред целите на проект „ДЪГА за нашите деца“, който се реализира по програма „Дъга“ на фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“, е да се изгради сигурна, здравословна и безопасна среда за децата в риск, каквито сами по себе си са невръстните майки и бащи. В тази връзка читалището работи в партньорство както с училищните общности, социалните работници, съдиите и прокурорите, така и с родителските общности. За по-възрастните също се организират тренинги и занимални, благодарение на което част от тях заявиха готовност не само да позволят на децата си да останат в училище, но и самите те да се върнат в класната стая още идния септември.Проектът „ДЪГА за нашите деца“ стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .