Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

четвъртък, 3 август 2017 г.

Заключителна конференция по проект "ДЪГА за нашите деца"

Читалище „Умение 2003” – Ямбол приключи изпълненито на проект „ДЪГА за нашите  деца” с провеждане на заключителна конференция на тема: „Подобряване на взаимодействието между гражданското общество  и институциите за преодоляване на ранното напускане на училище, вследствие на ранното семейно съжителство и раннно раждане ”, която се проведе в гр. Ямбол на  02 август 2017г. от 11,00ч. в залата на БЧК – Ямбол. 
В конференцията взеха участие Председdтeлят на Ямболския районен съд г-жа Светлана Митрушева, директори на училища от община Ямбол, Тунджа и Стралджа, представители на Община „Тунджа”, Областната и общинска дирекции „Социално подпомагане”, педагози, психолози и граждани.
На конференцията бе обобщено направеното по проекта,  който бе насочен както към първичната превенция на ранната бременност и раждането от деца, така и към интеграцията на родители в детска възраст и реинтеграцията им към образованието. Обобщени бяха предложения за промени в нормативната уредба на страната за по – успешно противодействие на негативните тендинци и бяха представени успешни методики за работа с деца в риск.
Участниците в конференцията видяха 5–те филма от образователна поредица по действителни случаи и получиха екземпляр от „Наръчник за закрила на детството”, в който са публикувани доклади, анализи, експертни мнения и обещаващи практики за превенция на ранната раждаемост, ранното семейно съжителство и ранното напускане на училище.
Изведени бяха препоръки от и към различни институции за подобряване на координацията между тях за по-ефективна дейност за преодоляване на тези проблеми.
Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .