Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

сряда, 29 януари 2020 г.

Дарения за семейства осигури читалище „Умение-2003“

Над 100 семейства с деца получават перилни препарати и материали за хигиена от ямболското читалище „Умение-2003“. Дарението е осигурено от „Фикосота“  чрез Национална мрежа за децата, на която читалището е член, както и със съдействието на сдружение „Верният настойник“ – Бургас.
През месец декември чрез читалище „Умение-2003“ и Национална мрежа за децата 105 малчугана от Ямбол получиха  безплатно сироп „Имуногрип“ - дарение от „Соффарма“. 
Подпомагането на семействата, насърчаването на отговорното родителство и стимулирането на детското и младежкото участие са част от основните дейности на читалище „Умение-2003“.
Децата, младите хора и техните родители са в основата и на кампаниите, които читалище „Умение-2003“ организира и през следващите месеци.
В момента читалището съдейства за активизирането на участието на младите хора в управлението на общините Болярово, Стралджа и Тунджа. Подобна кампания предстои и в Ямбол.
Паралелно с това от читалището организират инициативи в рамките на националната кампания „България дарява“ и на мащабната кампания за гражданското общество на организация „Равни БГ“ – „От нас зависи“.  

сряда, 13 март 2019 г.

Читалище "Умение-2003" е част от кампанията "България дарява"

„България дарява“ е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации.
Tя се осъществява в последната седмица на месец март. Първото издание на инициативата ще се състои през март 2019 год.
Читалище „Умение-2003“ събира дарения за създаването на семеен център „Дворец на здравето“ в Ямбол. Идеята е в него да се предоставя терапия чрез музика, дърворезба, рисуване, петанк, боче и други атрактивни дейности за деца и млади хора с хиперактивност, физически увреждания или други специални образователни потребности. На 24 март читалището ще представи част от планираните дейности в Градски парк - Ямбол. Каузата може да подкрепите с дарения по сметката на Читалище "Умение-2003" в Общинска банка АД клон Ямбол - Банкова сметка: BG89SOMB91301024543601 BIC SOMBBGSF. Още информация за това можете да получите и на телефон 0882350957, както и в сайта на кампания "България дарява".

четвъртък, 3 август 2017 г.

Заключителна конференция по проект "ДЪГА за нашите деца"

Читалище „Умение 2003” – Ямбол приключи изпълненито на проект „ДЪГА за нашите  деца” с провеждане на заключителна конференция на тема: „Подобряване на взаимодействието между гражданското общество  и институциите за преодоляване на ранното напускане на училище, вследствие на ранното семейно съжителство и раннно раждане ”, която се проведе в гр. Ямбол на  02 август 2017г. от 11,00ч. в залата на БЧК – Ямбол. 
В конференцията взеха участие Председdтeлят на Ямболския районен съд г-жа Светлана Митрушева, директори на училища от община Ямбол, Тунджа и Стралджа, представители на Община „Тунджа”, Областната и общинска дирекции „Социално подпомагане”, педагози, психолози и граждани.
На конференцията бе обобщено направеното по проекта,  който бе насочен както към първичната превенция на ранната бременност и раждането от деца, така и към интеграцията на родители в детска възраст и реинтеграцията им към образованието. Обобщени бяха предложения за промени в нормативната уредба на страната за по – успешно противодействие на негативните тендинци и бяха представени успешни методики за работа с деца в риск.
Участниците в конференцията видяха 5–те филма от образователна поредица по действителни случаи и получиха екземпляр от „Наръчник за закрила на детството”, в който са публикувани доклади, анализи, експертни мнения и обещаващи практики за превенция на ранната раждаемост, ранното семейно съжителство и ранното напускане на училище.
Изведени бяха препоръки от и към различни институции за подобряване на координацията между тях за по-ефективна дейност за преодоляване на тези проблеми.
Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .