Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

четвъртък, 17 декември 2015 г.

Проведе се кръгла маса завръщането на децата-майки в училище

„Реинтеграция на децата-майки в училище” е темата на кръгла маса, която
Читалище „Умение-2003“ – Ямбол проведе по проект „ДЪГА за нашите деца“ на 17 декември 2015г.. Участие в нея взеха директори на училища от Ямбол и областта, учители, социални работници, служители на МВР, НПО, родители, медии.
Събитието заостри общественото внимание към ранното семейно съжителство, към твърде ранното раждане на деца и напускане на училище.  В хода на кръглата маса бяха представени резултати от проведеното в рамките на проекта социологическо проучване сред ученици и възрастни от община Ямбол по тази тема, които показаха растяща опасност от засилване на проблема, поради безкритичното му възприемане от съществена част от подрастващите.
Изказалите се експерти от РИО и МВР – Ямбол, директори на училища, социални работници, учители и общественици заявиха потребност от подобряване на координацията между всички заинтересовани органи и страни.  Участниците се обединиха  в желанието си за общи действия за намаляване на ранно отпадане от образователната система, ранните бракове и ранната раждаемост и посочиха конкретни предложения за реинтеграцията на отпадналите към образованието. Откроена бе необходимостта от активното участие в този процес на семействата на потърпевшите .

Проектът „ДЪГА за нашите деца“ стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

вторник, 15 декември 2015 г.

Читалище „Умение-2003“ организира кръгла маса за връщането на децата-майки в училище

„Реинтеграция на децата-майки в училище” е темата на кръгла маса, която Читалище „Умение-2003“ – Ямбол организира по проект „ДЪГА за нашите деца“ на 17 декември от 14.30 часа в конферентната зала на ул. „Д. Благоев“ 1. Покани за участие са изпратени до учители, социални работници, неправителствени организации, родители, медии.
Целта на инициативата е да се идентифицират конкретните проблеми на социалните работници и учителите в превенцията по ранно отпадане от образователната система, ранните бракове и ранната раждаемост и да се обсъдят идеите за подобряване на взаимодействието им с неправителствените организации. В хода на кръглата маса ще бъдат представени резултати от реализираното в рамките на проекта социологическо проучване сред ученици и възрастни от община Ямбол по темата за превенция на ранната бременност и раждането на деца от малолетни и непълнолетни момичета, както и за реинтеграцията им към образованието.

Проектът „ДЪГА за нашите деца“ стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .