Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Чрез филм на Чарли Чаплин възпитават в отговорно родителство

Прожекции на откъси от филма „Хлапето“ на Чарли Чаплин и интерактивни игри използват обучителите по проект „ДЪГА за нашите деца“ на Читалище „Умение-2003“, за да провокират  учениците от ОУ „Йордан Йовков“ и ОУ „Д-р Петър Берон“ в Ямбол да разсъждават върху темите кога е подходящо да станат родители, защо е важно да завършат образование и да придобият професионална квалификация и как да преодоляват проблеми в семейството. Тренингите се провеждат всеки месец от август м.г. и ще продължат до август 2017 г.
Освен с ученици,  обучителите работят и с непълнолетни майки и бащи, които чрез лекции, ролеви и групови игри се обучават как да бъдат отговорни родители. Тренингите са изключително полезни, защото участниците споделят опит и намират отговор на много въпроси, свързани с отглеждането, израстването и възпитанието на децата си, създават контакти и с други родители, сблъскали се с подобни проблеми. 
На деца в риск и техни семейства се оказва безплатна правна помощ.
Паралелно с това от месец януари започнаха и занимални с млади хора, които са напуснали или въобще не са посещавали училище. Обучителите провеждат с тях занятия по основните учебни предмети с цел да ги стимулират да се върнат отново в класната стая и да завършат образованието си. Учебната програма е съобразена с индивидуалните възможности на всеки от участниците в занималните.
Обучителите споделят, че голяма част от участниците в занималните и тренингите действително са осъзнали, че трябва да имат професионална квалификация, за да си намерят работа.
Проектът „ДЪГА за нашите деца“, който се реализира от Читалище „Умение-2003“-Ямбол, стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .